Dana 25.09.2019. godine u službenim prostorijama  Z.P. „Hidroelektrane na Trebišnjici“ u Trebinju održana je XIV sjednica Odbora sindikata ERS-a.

Odbor sindikata je usvojio sljedeće Zaključke:

  1. Uputiti Zahtjev generalnom direktoru Luki Petroviću, da se cijena rada poveća u ERS-u, i da se definiše regres. Zadužuje se predsjednik Zoran Mićanović da traži pod hitno sastanak sa generalnim direktorom.
  2. Odbor sindikata traži da se Uprava MPMH ERS-a jasno i precizno izjasni o tome, kako smo se ranije dogovorili, da nema povećanja cijene električne energije za domaćinstva.
  3. Odbor sindikata neće da prihvati konstataciju da nemamo para, a platimo preduzeće „Ruding“ jedanest milona KM, a nama nizašta ne treba. Javne nabavke uvesti u realne okvire i eto novaca za radnike.
  4. Upozoravamo Uprave da se pridržavaju uputa od Kolegija.
  5. Zamolićemo da nas uvažite, na jednom smo zadatku. Sad vas molimo, a vrlo brzo vas nećemo moliti.
  6. Zadužuju se predsjednici sindikalnih organizacija da informišu svoje sindikalce o realnom stanju u ERS-u, i da vrše pripreme za aktivniju ulogu sindikata.