Представници Одбора синдиката радника Електропривреде Републике Српске данас су на састанку у Требињу постигли договор са Послодавцем и потписали јединствени Колективни уговор за све раднике у систему Електропривреде.

Колективни уговор који је сачувао сва достигнута права радника и у који су имплентирана сва три анекса који су донешени током важења претходног колективног уговора,  потписали су Кораљка Ковачевић Марков у име Одбора синдиката ЕРС и Лука Петровић, Генерални директор МХ „ЕРС“, у име Послодавца.

Нови Колективни уговор закључен је на период од три године, а према члану 135.  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном билтену Електропривреде Републике Српске“, а примјењује се почев од 11.07.2024.године.

Текст новог Kолективног уговора можете прочитати ОВДЈЕ