Predsjednice i članovi Odbora Aktiv žena i omladine Sindikata ERS su učestvovali na trećoj konferenciji preduzetnistva žena u Republici Srpskoj, koja je održana u Trebinju 25.09.2019. godine. Organizatori konferencije su: Privredna komora Republike Srpske i Ministarstvo privrede i preduzetništva, u okviru projekta”PPŽ RS- podrška preduzetništvu žena Republike Srpske”.
Predvidjenim programom konferencije održana su motivaciona predavanja, sa osvrtom na problematiku i osnaživanje žena u preduzetništvu, te dvije panel diskusije kroz koje su predstavljena iskustva preduzetnica iz zemlje i regiona, a upriličeno je i potpisivanje sporazuma o saradnji između udruženja žena iz regiona.
U okviru Konferencije i Evropske mreže preduzetništva organizovani su bilateralni razgovori učesnika.