Promocija knjige „Sindikat u Rudniku i termoelektrani Ugljevik“ autora Slobodana Markovića održana je u Centru za kulturu u Ugljeviku 13. decembra. O knjizi je osim autora govorio Zoran Mićanović, predsjednik Sindikata RiTE Ugljevik. Mićanović je rekao da je pored kratke istorije sindikata prvo u Rudniku uglja Ugljevik,a potom u Rudniku i termoelektrani Ugljevik, u knjizi ispričane činjenice o nastanku radničkog sindikalizma u svijetu i na prostoru bivše Jugoslavije. On je istakao da sindikalizam na ove prostore dolazi sa industrijalizacijom, čiji je prvi vjesnik u našim krajevima bilo uptavo otvaranje rudnika u Ugljeviku. Ova knjiga je, kao je u uvodu i rečeno pokušaj da se neke stvari otrgnu od zaborava, te da ostanu kao svjedočanstvo o sindikatu za buduća pokoljenja. Još je rečeno da je iz ove knjige vidljivo da solidarnosti i spremnosti da jedni drugima pomognemo kroz naš sindikat nikada nije nedostajalo,kao i da ćenam solidarnosti u budućnosti trebati još više.

Mićanović je iskoristio ovo okupljanje da upozori prisutne građane Ugljevika i radnike RiTE Ugljevik da stanje u našem gigantu nije dobro da se boji da će novi rudnik doživjeti sudbinu Mezgraje i Starog Ugljevika. Iznio je činjenice o novom zakonu i o libaralizaciji tržišta koja bi mogla da dovede do toga da kupujemo struju na primjer iz Bugarske, a da RiTE Ugljevik bude ugašen. Mićanović je upozorio ljude da situaciju treba da shvate ozbiljno i da ozbiljno treba da se bave svojim pravom na rad.

Autor ovog interesantnog djela Slobodan Marković je bio optimističniji ističući da se rudnik nakon padova ponovo dizao i postajao veći i snažniji.  On je dodao da je knjiga mukotrpno spremana, bez velikih materijala i građe i da je  više  bazirana na sjećanjima i razgovoru sa starijim radnicima i članovima sindikata, jer sva dokumentacija iz prošlosti jednostavno ne postoji, zagubljena i nije je moguće je pronaći. Knjiga je podijeljena u tri nivoa – razvoj rudnika, zatim uticaj rudnika na okolinu i na kraju razvoj sindikata.

Knjiga je zanimljiva, pisana razumljivim jezikom i u njoj će mnogi prepoznati nekoga, a svi koji je pročitaju će razmisliti o budućnosti Rudnika i našeg kraja generalno.