Дана 13.12.2018. године у просторијама ХЕ „ Богатићи“, са почетком у 11 часова, одржана је I сједница Актива жена и младих Електродистрибуције Пале.На сједници је сачињен План рада за наредну годину који обухвата органозовање систематског прегледа за жене на годишњем нивоу, организовање излета и едукација, те различите видове помоћи прије свега самохраним мајкама и мајкама са троје и више дјеце,а све то у договору са Синдикалним одбориом и руководством фирме. Одбор Актива жена и младих Електродистрибуције Пале, на челу са предсједницом покушаће да у наредном периоду,  својим радом, несебичним залагањем, уз подршку Синдикалног одбора и сарадњу са Активима других зависних предузећа, побољша права жена у оквиру своје фирме.