Danas je u Banja Luci odrzana osma sjednica Odbora Sindikata ERS-a.
Na sjednici je iskazana zabrinutost stanja u Elektroprivredi Republike Srpske. Sastanci koji su odrzani sa generalnim direktorom Elektroprivrede Republike Srpske daju nam pozitivnu energiju da ce u narednom periodu biti ozbiljnih razgovora o sredjivanju stanja u Elektroprivredi RS.
Usvojen je plan aktivnosti i finansijski plan za 2019. godinu.
Predsjednica Aktiva i mladih Sindikata ERS-a je informisala Odbor Sindikata ERS-a o uradjenim aktivnostima po Zavisnim preduzecima.
Odbor Sindikata ERS-a je prihvatio informaciju od Predsjednice Aktiva zena i mladih i daje joj podrsku za dalji rad.