U direkciji MH Elektroprivreda Republike Srpske održan je sastanak Komisije za izvradu Izvještaja o trenutnom stanju i prijedlozima hitnih aktivnosti na poboljšanju rada u rudnicima Gacko i Ugljevik u cilju redovnog i kontinuiranog snabdijevanja termoelektrana ugljem.

 

Izvjestaj koji je predat nisu potpisali članovi komisije Zoran Micanović i Relja Dragić, a razlog je odustajanje predstavnika iz Gacka od jednog prethodni dan usaglašenog Zaključka, kojim je zahtijevano od Uprave M.P.ERS-a da se mora više uvažavati rudarska struka i da Uprava MH ERS-a imenuje jednog rudara iz zavisnih preduzeća koji će članovima Uprave MH ERS-a pomoći kod tumačenja i realizacije predloženih zaključaka, te da  u upravama zavisnih preduzeća i nadzornim odborima mora biti zastupljena rudarska struka.