Danas, 13.05.2017. godine, u Gacku održan je drugi sastanak Radne grupe u  Z.P.RiTE Gacko.
Radna grupa je imenovana od generalnog direktora, na osnovu zaključka Kolegija direktora.
Zadatak radne grupe je da snimi stanje dva udnika i predloži hitne aktivnosti koje su potrebne da bi se obezbijedilo redovno snabdijevanje ugljem termoelektra aGacko i Ugljevik.
Drugi zadatak Radne grupe je da sačini konkretne prijedloge strateskih aktivnosti za naredni period.
Danas je usaglašen dokument koji ide kao predlog Kordinatoru u ERS.
Zakazan je sastanak u MH Elektroprivreda Republike Srpske na kome će biti  otvorena rasprava na napisani dokument.