Број: 768/18

Датум,  11.10.2018. године

На основу члана 35. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, Синдикални одбор је на сједници одржаној дана 15.10.2018. године усвојио:

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Синдикални одбор РиТЕ Угљевик је пажљиво анализирао пуњење буџета Одбора синдиката ЕРС-а, и исказао своју забринутост.

Синдикални одбор РиТЕ Угљевик пита Одбор синдиката ЕРС-а, како је могуће да се не поштују Колективни уговор и Одлуке које је усвојио Одбор?

Синдикални одбор подржава Предсједников предлог да се на сједници 24.10.2018. године изанализира Одлука о финансирању Синдикалних одбора по Зависним предузећима, трошкови дневница, смјештаја и исхране чланова Oдбора синдиката ЕРС-а-

Синдикални одбор РиТЕ Угљевик инсистира на извршењу свих обавеза, које имају Синдикалне организације.

Уколико се то не изврши, Одбор ће усвојити Одлуку о обустави уплата. Синдикални одбор инсистира на кооперативности, због солидарности које показују Синдикалне организације за финансијски већим буџетима.

Синдикални одбор РиТЕ, инсистира да се изврши и анализа пуњења буџета СУРЕРС-а, и да се та информација прослиједи према члановима СУРЕРС-а.

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Синдикални одбор (архива)
  2. Одбор синдиката ЕРС-а
  3. Огласне плоче 3 х и САЈТ С.О. РиТЕ Угљевик
  4. САЈТ Синдикат РиТЕ и сајт ЕРС-а

 

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.