Predsjednik Odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske Zoran Mićanović bio je danas u radnoj posjeti Sindikalnom odboru Elektro- Bijeljine. Radnom sastanku je prisustvovao i direktor ZP Elektro-Bijeljina Nedeljko Ćorić sa kojim su članovi Sindikalnog odbora ovog preduzeća i prvi sindikalac Elektroprivrede RS razmjenili veoma korisne informacije i razjasnili neka nejasna pitanja u vezi sa radom sindikata.
Direktor Ćorić je obsvjestio Sindikalni odbor da naredna plata ide uz primjenu svih pravilnika. Konstatovano je da Uprava i Sindikat imaju izuzetno visok stepen saradnje. Medjusobno se uvazavaju, zajednicki postavljaju i realizuju ciljeve svjesni činjenice da su na zajedničkom  zadatku i da imaju zajednicki interes.
Ocijenjeno je zajedno sa predsednikom Odbora sindikata ERS da je Sindikalna organizacija Elektro-Bijeljina najaktivnija od svih sindikalnih organizacija distributivnih preduzeća.
Sindikalni odbor Elektro-Bijeljine sa puno pažnje prati rad Aktiva žena i mladih na nivou Sindikata Elektroprivrede RS, daje punu podršku predsednici Aktiva i zahtijeva od svog Aktiva da prate aktivnosti u ostalim zavisnim preduzećima, te da u Aktivu žena i mladih Elektro-Bijeljine se krene sa akcijom ljekarskih pregleda žena.
Na sastanku je zadužena predsednica Aktiva žena i mladih Elektro-Bijeljine, da sa predsednikom Sindikalnog odbora ode kod direktora i dogovore aktivnosti vezane oko zdrastvenog pregleda.
Ovom prilikom predsjednik Odbora sindikata ERS se zahvaljuje predsedniku i članovima Sindikalnog odbora Elektro-Bijeljine na koreknom prijemu i konstruktivnoj raspravi.
Dogovorena je još tješnja i kvalitetnija saradnja dva Odbora.