Одбор синдиката ЕРС-а је на састанку одржаном у новембру 2014. године донио Одлуку о изради и пуштању у рад новог сајта Синдиката радника ЕРС-а а све у циљу бољег и квалитетнијег информисања чланства о актуелним дешавањима унутар Синдиката.