Predsjednik Odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske Zoran Mićanović , u skladu sa planom rada za 2018. godinu,  posjetio je  Sindikalni  odbor  Elektro- Hercegovine. Održao je radni  sastanak sa Sindikalnim odborom, upoznao se  sa njihovim  radom i specifičnostima. Predsjednik Mićanović je pohvalio saradnju sa Sindikalnim odborom Elektro-Hercegovine i izrazio želju da će saradnja i u budućnosti biti takva. Razmjenjena su iskustva i stavovi u vezi primjene Kolektivnog ugovora ERS, te ponovljen stav Odbora sindikata Elektroprivrede o  primjeni  Kolektivnog ugovora u cjelosti.  Razgovaralo se o sindikalnim aktivnostima i  planovima za rad u narednom periodu.