Postovani,

Dana 13. 10. 2022. godine na naše e-mail drese upućen je Zahtjev za izjašnjenje oko organizovanja Sjednice Odbora sindikata ERS-a, od strane Sindikalne organizacije Elektrokrajine.

Dana 14.10.2022.godine upućen je Zaključak od Sindikalne organizacije ElektroHercegovina.

12.07.2022.godine upućena je inicijativa za povećanje cijene rada u Elektroprivredi Republike Srpske od strane Sindikalne organizacije RiTE Ugljevik.

10.08.2022. godine upućena je urgencija za povećanje cijene rada u Elektroprivredi Republike Srpske od strane Sindikalne organizacije RiTE Ugljevik.

29.08.2022. godine upućeni su Zaključci Sindikalnog odbora RiTE Gacko u kojem stoji da se sve sindikalne organizacije izjasne povodom Zahtjeva Sindikata ERS-a od 18.05.2022. godine sa aktivnostima koje su preduzete po ovom pitanju na nivou zavisnih preduzeća, a to je da cijena rada bude 165 KM.

17.08.2022.godine predsjednik Odbora sindikata ERS-a je imao sastanak u kabinetu V.D. generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske na temu: ,,Poboljsanje standarda radnika u Elektroprivredi,, gdje je ta vijest objavljena na sajtu Sindikata ERS-a.

10.10.2022. godine predsjednik Odbora sindikata ERS-a imao je sastanak sa V.D. generalnim direktorom ERS-a u kabinetu u Trebinju.

Predsjednik je informisao V.D. generalnog direktora o dešavanjima oko izbora u Sindikatu ERS-a i Zahtjevu za poboljšanja standarda radnika u ERS-u.

Tom prilikom  Predsjednik sindikata ERS-a je zamolio V.D. generalnog direktora da svojim uticajem trazi od Koraljke Markov-Kovacevic sprovodjenje redovnih sindikalnih izbora u Sindikalnoj organizaciji MH ERS-a. Obecao je!

Oko poboljšanja standarda radnika dogovoreno je da će se uputiti zahtjev za izjašnjenje uprava i sidikalnih organizacija za povećanje cijene rada.

Dobro bi bilo da održite zajedničke sastanke sa Upravama.

Dogovoreno je da, kada se obave izbori u svim sindikalnim organizacijama i kada se zakaže konsitutivna sjednica Odbora sindikata ERS-a, V.D. generalnog direktora sa saradnicima bude prisutan na toj sjednici.

Poštovane kolege,

podsjećam vas da smo mi na Glavnom odboru SURERS-a  jedva usvojili Odluku o sprovođenju redovnih sindikalnih izbora po sindikalnim organizacijama i tada smo se usaglasili da je krajnji rok za sprovođenje izbora 01.08.2022. godine.

Informaciju imamo da samo dvije sindikalne organizacije nisu sprovele izbore.

Poštovane kolege,

konstitusanje novog Odbora sindikata biće onda kada sve sindikalne organizacije odrade redovne izbore. Rokovi su baš probijeni.

Poštujemo inicijative za sazivanje sjednice Odbora sindikata ERS-a, ali smo u dilemi koga da zovemo na sjednicu iz sindikalnih organizacija u kojima nisu održani izbori, a nekompletan Odbor je još jedan u nizu načina urušavanja sindikata, gdje je pojedincima cilj radi svojim sitnih malih ličnih interesa.

Istrajmo skupa i vratimo se pravilima koja su jasno i tačno definisana.

Ne dozvolimo ,,lošim đacima“ da se svete „dobrim đacima“!

Srdačan pozdrav!

                                                                                                                             Predsjednik 

 Zoran Mićanović

Dostavljeno

1. Predsjednicima SO na e-mail

2. Predsjednici Aktiva žena i mladih sindikata ERS-a

3. Arhiva Odbora ERS-a

4. Sajt sindikata ERS-a