Закључна разматрања из Извјештаја о стању и перспективи у Рудницима