Дана 06.08.2019. године, одржана је сједница Одбора синдиката Електропривреде Републике Српске.

На тој сједници усвојени су следећи,

 

                                               З   А   К   Љ   У   Ч   Ц   И:

 

  1. Актуелна дешавања по Синдикалним организацијама, сведена су на минимум активности, а разлози су годишњи одмори.
  2. Извршена је детаљна анализа 20-тих спортских игара радника Електропривреде.

Одато је признање и похвала за организаторе игара.

Указано је на трошковник, који је повећан, у односу на план за 2019. годину, те је договорен Ребаланс буџета за 2019. годину.

Замољени су још једном Предсједници Синдикалних одбора који новчана средства не одвајају по Одлуци Одбора синдиката, да та средства што прије дозначе на рачун Одбора синдиката ЕРС-а.

Уколико не дође до прилива средстава, биће обустављене надокнаде   организације, које својим  мјесечним издвајањем, не могу измирити обавезе према члановима Синдикалног одбора, у виду помоћи за рад.

  1. Поново је покренута иницијатива од Одбора синдиката Електропривреде, за оснивање Актива жена и младих у Синдикалној организацији Електро Крајине.

Предсједница Актива је изнијела једну живу активност по свим Активима. Главни акценат је специјалистички љекарски преглед за жене Закључком Колегија је још једном тражено од Директора Зависних предузећа да се спроведе усвојени Закључак.

Помоћ мајкама са троје и више дјеце, има да се спроведе још у З.П. „ХЕ на ВРБАСУ“ и МП „ЕРС“.

  1. Усвојен је заједнички документ, који ће бити презентован на Сабору

синдиката Конфедерације.

– Поента је забринутост и неинформисаност Синдиката, око реструктуирања дистрибутивних предузећа.

– Инвестициони циклус Електропривреде, не може се заснивати на производњи из хидро, вјетра и сунчеве енергије.

Без базне производње из Термоелектрана, нема стабилности система.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

ОДБОРА СИНДИКАТА ЕРС-а

Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.,с.р.