Дана 08.08.2019. године, одржан је састанак код Генералног директора ЕРС-а Луке Петровића, са Одбором синдиката Електропривреде Републике Српске.
Са Генералним Директором, били су присутни Извршни директор за финансијске послове Дарко Милуновић и Арсен Тешић.
Усвојено је пар заједничких

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  А:

  1. Управа МП „ЕРС“ и Синдикат ЕРС-а, су на једном заједничком задатку, да се ЕРС чува, унаприједи и да остане окосница развоја наше Републике Српске.
  1. Договорен је будући концепт рада, а то је да Извршни директор за техничка питања и Директор Дирекције за производњу, одржавају редовне мјесечне састанке са произвођачима и да Директор за дистрибуцију, одржава мјесечне састанке са дистрибутерима.
  2. Одбор синдиката ЕРС-а и генерални директор ЕРС-а су потврдили ранији закључак да се регрес исплаћује по Колективном уговору, а да се анализирају уштеде и производња на крају године и ако се покаже добар резултат да се свим радницима у ЕРС-у исплати по 150 КМ.
  3. Усаглашен је и потврђен ЗАКЉУЧАК са прошлог Колегија, да Директори по З.П. одрже састанке и да се међусобно информишу и учествују заједно у рјешавању проблематике по Зависним предузећима.
  4. Предсједница Актива жена и омладине синдиката Електропривреде Републике Српске, у свом излагању је информисала Генералног Директора о циљевима и програму рада Актива.

Замолила је Генералног Директора да својим ауторитетом инсистира на извршењу Закључка Колегија Директора, око здравственог специјалистичког прегледа за жене у Зависним предузећима и МП „ЕРС-а“.

 

ПРЕДСЈЕДНИК
ОДБОРА СИНДИКАТА ЕРС-а
Зоран Мићановић, дипл.инж.руд., с.р.