Dana 12.02.2019. godine održana je sjednica Odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske na kojoj su usvojene sljedeće  odluke i zaključci:

  1. U okviru priprema za zajednički sastanak Odbora sindikata ERS i Uprave Elektroprivrede Republike Srpske formirani su timovi po djelatnostima da se pripremi problematika koja će biti delegirana na sastanku. Nosioci aktivnosti su:
  2. Milan Lukić – distributivna preduzeća,
  3. Miloš Ninković – hidroelektrane,
  4. Zoran Micanovic – rudnici i termoelektrane.
  5. Usvojena je Odluka o održavanju Sportskih igara radnika ERS i prihvaćena Ponuda br.29/19 za cijenu smještaja u Banji Vrućici.

Sportske igre radnika ERS biće održane u periodu  od 20. do 23. juna 2019. godine (20, 21, 22. i 23.06.) u Banji Vricici-Teslic.

  1. Odbor sindikata ERS je usvojio Zaključak, a u skladu sa Planom odbora ERS-a za 2019. godinu, da se obavezuju sindikalne organizacije da uplate 1/2 računa od prošlih Sportskih igara radinika. Ukoliko ne uplate avans neće im biti dozvoljeno učešće na igrama.
  2. Odbor sindikata ERS-a usvojio je Izvjestaj br.26/19 sa Prve sjednice Aktiva žena i mladih Odbora sindikata ERS-a, Plan rada br. 30/19 i Finansijski plan Aktiva br. 31/19.
  3. Zadužuje se predsednik Sindikalne organizacije „HE na Drini“ Višegrad da razgovara sa direktorom Perišićem boko organizacije zajedničkog sastanka Odbora sindikata ERS-a i Aktiva žena i mladih u Višegradu. Termin održavanja sastanka bi trebalo planirati za početak proljeća.
  4. Usvojen je Finasijski izvjestaj za 2018. godinu.
  5. Biće poslan Zahtjev prema upravama zavisnih preduzeća da dostave podatak koliko su sredstava uplatile na račun sindikata po članu 58. Kolektivnog ugovora (1,25 % od bruto plata).