АКТИВ ЖЕНА И МЛАДИХ

РиТЕ УГЉЕВИК

Број:   8 /19

Датум, 08.02.2019. године

 

ПРЕДМЕТ: Извјештај о обављеном систематском љекарском прегледу жена

 

У циљу што потпуније и квалитетније здравствене заштите радница, ради превенције и благовременог откривања болести специфичних за жене, ЗП „Рудник и термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик,  дуги низ година, једном годишње спроводи систематски љекарски преглед свих запослених радница.

Актив жена и младих је активно учествовао у организацији припреме систематских прегледа за наше раднице у Здравственој установи „С – МЕДИКО“  Бијељина, који је трајао у термину од 25.01. до 06.02.2019. године. Око 300 радница  је приступиле прегледу.

У Годишњем Плану  рада Актива жена и младих  за 2019. годину смо планирали ову активност, која је уредно завршена.

 

ПРЕДСЈЕДНИЦА

АКТИВА ЖЕНА И МЛАДИХ

Мира Максимовић,с.р.