ODBOR SINDIKATA
ELEKTROPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
Broj: 85/20
Datum: 31.03.2020.god.
Predmet: Zahtjev za postupanje
Poštovani,
Telefonskim konsultacijama na nivou Sindikata Elektroprivrede Republike Srpske,usaglasili smo stav ,,DA SE KOLEKTIVNI UGOVOR ELEKTROPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE, USTAV RADNIKA NE MOŽE JEDNOSTARANO RASPAKIVATI,,.
Ukoliko dođe do jednostranog narušavanja KUERS-a od strane Uprava, aktivirati sve vidove sindikalne borbe i tužiti one koji budu narušili dosadašnje odredbe KUERS-a.
Predsjednici sindikalnih organizacija po preduzećima zadužuju se ,,da sa Sindikalnim odborima u svojim preduzećima u vanrednoj situaciji održavaju  sastanke po potrebi i da informišu pismeno Odbor sindikata ERS-a o problematici, kako bi mogli da zajedno reagujemo.
Sada nam je jedinstvo najpotrebnije. Nemojte sebi dozvoliti da radi malih sitnih privilrgija ili dodvoravanja iznjeverimo svoje članstvo.
Bez saglasnosti Odbora sindikata ERS-a niko ne može individualno na nivou sindikalnih organizacija preduzeća vršiti pregovore i dogovore oko izmjena odredbi KUERS-a ili nekih dobrovoljnih davanja radnika.

Ukoliko usaglasimo dobrovaljna davanja, ona moraju biti jedinstvena na nivou Sindikata Elektroprivrede Republike Srpske.

Srdačan pozdrav!
Dostavljeno:
1.Predsjedniku SURERS-a
2.Predsjednicima SOZP
3.Predsjednici Aktiva ženai mladih
4.Arhiva Odbora sindikata ERS-a
5.Oglasne ploče SOZP
6.Sajt Odbora sindikata ERS

Predsjednik Odbora sindikata ERS
Zoran Mićanović, s.r.             .