ODBOR SINDIKATA

ELEKTROPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE

BROJ:86/20

Datum:31.03.2020.god.

Na osnovu člana14. Pravilnika o radu Odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske, Odbor je na telefonskoj sjednici, koja je održana dana 31.03.2020.godine, usvojio

O D L U K U

Čl.1

Odbor sindikata Elektroprivrede Republike Srpske formira Štab za praćenje epidemiološke situacije na nivou sindikata Elektroprivrede Republike Srpske.

Čl.2

Sastav Štaba za praćenje epidemioške situacije čine: Predsjednik SURERS-a, predsjednici sindikalnih organizacija preduzeća i predsjednica Aktiva žena i mladih Odbora sindikata ERS.

Čl.3

Članovi Štaba su obavezni na poziv predsjednika da se odazovu u svako doba dana. Zadatak Štaba je da u saradnji sa upravama sprovodi dogovorene mjere i primjenu Kolektivnog ugovora.

Članovi Štaba su obavezni da informišu iz svih preduzeća, ostale članove Štaba, ukoliko dodje do narušavanja bezbjednosti radnika ili radničkih prava, kako bi zajednički djelovali u zaštiti naših sindikalaca.

Članovi štaba su obavezni da u svojim sredinama i preduzeću pažljivo prate situaciju i da informišu Štab ukoliko nekome treba urgentno pomoći.

Čl.4

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivaće se dok traje epidemiološka situacija.

 

Dostavljeno:

1.Predsjednik SURERS-a

2.Predsjednici S.O.Z.P.

3.Predsjednica Aktiva žena i mladih

4.Arhiva Odbora sindikata ERS-a

5.Oglasne ploče S.O.Z.P.

6.Sajt Odbora sindikata ERS-a

 

Predsjednik Odbora sindikata ERS
Zoran Mićanović, s.r.             .