Treћа сједница Одбора синдиката Електропривреде Републике Српске одржана је 19.10.2023.године, са почетком у 14:00 часова, у просторијама ЗП „РиТЕ Угљевик“ у Угљевику.

Сједници су, по позиву, присуствовали Предсједник Надзорног одбора Одбора синдиката ЕРС, Данило Аћимовић и члан Комисије за организацију и смјештај везано за реализацију 23. сусрета радника ЕРС, Небојша Бјелица.

На сједници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање Записника са 2. сједнице Одбора синдиката ЕРС-а;
 2. Информација о актуелностима у Синдикалним организацијама МХ „ЕРС“:
  • примјена Анекса II Колективноg уговора МХ „ЕРС“,
  • примјена Правилника о коришћењу годишњег одмора,
  • разно;
 1. Усаглашање заједничког става Одбора синдиката ЕРС везано за предстојећи састанак са Управом предузећа који је заказан за 20.10.2023.године, поводом утврђивања износа цијене  рада у оквиру активности које се односе на “Смјернице за израду трогодишњег плана пословања МХ ЕРС за 2024.-2026. годуну“ ;
 2. Доношење одлуке везано за Колективни уговор МХ „ЕРС“;
 3. Информација о финансијском пословању за првих осам мјесеци текуће године;
 4. Извјештавање везано за реализацију 23.сусрета радника ЕРС у „Граду Сунца“, Требиње;
 5. Текућа питања.

На предметној сједници усвојене су релевантне одлуке и закључци којим су дефинисани даљи правци синдикалног дјеловања по предметним тачкама дневног реда.