Дана 18.10.2023. године одржана је 2. редовна сједница НО Одбора синдиката ЕРС у просторијама Матичног предузећа у Требињу.

Надзорни одбор је у складу са чланом 43. Статута СУРЕРС и члана 17. Правилника о раду одбора синдиката дјелатности СУРЕРС-а, извршио финансијску контролу рада Одбора синдиката ЕРС-а за период 01.01. до 31.08.2023. године.

Надзорни одбор је дао позитивно мишљење на финансијско пословање у наведеном периоду.