Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске  је изричитог става да нема више продужавања рока за примјену Колективног уговора.

……………………………………………………..

Број: 45/18

Датум, 14.03.2018. године

Поштовани,

Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске  је изричитог става да нема више продужавања рока за примјену Колективног уговора.

Бићемо слободни да подсјетимо да је Синдикат ЕРС-а био кооперативан у овом трогодишњем циклусу израде Колективног уговора. Морамо признати да сте Ви до сада били коректни, зато се захваљујемо.

Синдикат ЕРС-а је својим уступцима био свјестан да један дио наших средстава од новчаних примања, мора да се прелије у остале државне фондове, одакле би се финансирало школство, здравство, судство, полиција, пензионери и итд…. Питамо се да ли је то тако?

Замолићемо Вас да нас уважите, да смо ми писмени, и ако нешто не знамо, ми питамо.

Својим дописима сте збунили Управе Зависних предузећа, бар се тако изјашњавају, или им је то изговор за инертност, коју су показали, или је то дио тактике заједничког договора за одуговлачење. Реците отворено шта је?

Нас нисте збунили, и још једном, по ко зна који пут, инсистирамо да НА МАРТОВСКУ ПЛАТУ ПРИМИЈЕНИМО КОЛЕКТИВНИ УГОВОР СА СВИМ ПРАВИЛНИЦИМА КОЈЕ СМО МОРАЛИ УСВОЈИТИ ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ.

Тражимо да Ви својом позицијом и ауторитетом кажете да Управе Зависних предузећа примијене Колективни уговор,  и да нема више одгађања и продужења.

Носимо велики терет у Зависним предузећима. Синдикалци су заћутали, а то није добро. Процјењујемо да је стрпљењу крај, а Вас као најодговорније лице у Електропривреди Републике Српске, као партнера, дужни смо да упозоримо. Схватите нас озбиљно.

 

Срдачан поздрав!

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА СИНДИКАТА ЕРС-а

Зоран Мићановић, дипл.инж.руд. с.р.

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. В.Д. генералног директора ЕРС-а
  2. Директори ЗП
  3. Чланови Одбора синдиката ЕРС-а
  4. СУРЕРС – Главни одбор
  5. Одбор синдиката ЕРС-а (архива)
  6. Огласне плоче СО РиТЕ Угљевик
  7. Сајт Одбора синдиката ЕРС-а