1. sjednica Odbora sindikata ERS-a održana u RiTE Ugljevik

SINDIKALCI ZABRINUTI I NEZADOVOLJNI STANJEM U ELEKTROPRIVREDI RS

Tačke dnevnog reda poput Izvještaja o radu Odbora sindikata ERS-a, usvajanja finansijskog plana i plana rada Aktiva žena i omladine ERS-a, utvrđivanja termina održavanja 21. radničkih sportskih igara i slično, brzo i bez puno diskusije su razmotrene na 19. sjednici Odbora sindikata ERS-a koja je održana u Ugljeviku 28.02.2020. godine. Najviše vremena potrošeno je na tačku koja se odnosila na aktuelna dešavanja po sindikalnim organizacijama sa posebnim akcentom na restrukturiranje distributivnih preduzeća.

Milan Lukić, predsjednik Sindikalne organizacije ZP Elektro- Bijeljina,  je rekao da se za stimulativne otpremnine iz svih distributivnih peduzeća prijavilo ukupno 978 radnika. Potreban broj radnika koji treba da napuste elektrodistributivna preduzeća, po mišljenju angažovanih konsultanata je 600. Broj prijavljenih radnika premašio je sva očekivanja i kako je Lukić ovom prilikom istakao, taj broj odražava stanje i distributivnim preduzećima. Prema njegovom mišljenju, ali i mišljenju ostalih sindikalnih predstavnika (predsjednika sindikalnih organizacija), stanje, prije svega u distribucijama, a onda i u proizvodnim preduzećima je takvo da ERS napuštaju neophodni radnici sa deficitarnim zanimanjima i bez otpremnina. Ovom prilikom je zaključeno da se ova situacija mora hitno mijenjati ako se želi ostati na tehnički zadovoljavajućem nivou u preduzećima ERS. Prvi prijedlog, a ujedno zahtijev i zaključak sa ovog sastanka je da se povećaju plate radnicima koji predstavjaju deficitaran kadar, odnosno ako im uprave ne dozvoljavju da odu i ako su potrebni preduzeću da preduzeće treba i da ih nagradi. Tu se prije svega misli na elektrotehničku struku (elektro-montere, elektro-tehničare, inženjere elektrotehnike).

Na ovom sastanku je rečeno da je prvi krug, odnosno da će rezultati prvog internog poziva biti završeni do 10.03. kako bi se sporazumni prekidi radnih odnosa obavili do kraja marta. Prisutni su informisani i da je sa upravom matičnog preduzeća, odnosno sa generalnim direktorom Lukom Petrovićem dogovoreno da će radnicima kojima je odobren odlazak uz stimulativne otpremnine, najprije biti isplaćeno najmanje šest plata, te da će im ostatak biti isplaćen u narednih šezdeset dana. Sindikalci su zahtijevali i dobili garancije da, ukoliko se radnicima u predviđenom roku ne isplate sračunati iznosi, moraju biti vraćeni na posao.

Prema riječima Milana Lukića, II i III talasa otpremnina neće biti, jer je prijavljen dovoljan broj radnika.  Kako je Lukić rekao, predviđen je, ako bude potrebno, IV krug za kraj godine, ali sa uslovima kao u prvom krugu.

Sindikalci su od generalnog direktora Petrovića dobili uvjeravanja da su sredstva za otpremnine obezbijeđena.

Još je zaključeno ovom prilikom da će u narednom periodu biti urađen Pravilnik o tehnološkom višku, kao i  da treba upozoriti generalnog direktora da je konsultant koji radi novu sistematizaciju na pogrešnom putu kada su u pitanju radnici koji dobijaju nova rješenja, jer prema mišljenju konsultanta treba da zadrže stare koeficijente, što je protivno i Zakonu o radu.

Generalni zaključak je da je stanje u ERS-u zabrinjavajuće i da na pojedine sindikalne zahtjeve i prijedloge uprava ERS-a skoro i ne reaguje  (na primjer skoro godinu dana nema odgovora na dopis koji se odnosi na stanje u dva rudnika  u Republici Srpskoj). Posebno je indikativno to što nemamo sagovornike iz oblasti tehnike, a to se odnosi prvenstveno na rudnike, jer niko nije radio na rudniku. Pojedini sindikalni predstavnici istakli su da se povremeno kasni i sa uplatama doprinosa što se ni u kom slučaju ne smije dešavati. Takođe je iskazao nezadovoljstvo odnosom prema baznim proizvođačima koji daju preko 60% električne energije i sistem čine stabilnim, dakle rudnicima i termoelektranama, podsjetivši da ih nema u strategijama razvoja Elektroprivrede RS i da ih niko nije spomenuo kao moguću temu ni na marginama predstojećeg Samita energetike u Trebinju.

Odbor sindikata ERS je izrazio i zabrinutost u vezi sa informacijom (objavljena je na sajtu Sindikalne organizacije RiTE Ugljevik) koja se odnosi na probleme u radu rekonstruisanog, gotovo novog elektrofilterskog postrojenja RiTE Ugljevik. Naime, rekonstrukcija elektrofiltera bila je uslov za izgradnju postrojenja sistema za odsumporavanje dimnih gasova. Nevolja je u tome što novi elektrofilteri ne zadovoljavaju propisane uslove, tj. koncentracija čvrstih čestica je daleko iznad projektovane. Za efikasan rad sistema ODG neophodno je da koncentracija čvrstih čestica bude ispod 50 mg/Nm3, a u pojedinim danima u januaru iznosila je dva, pa i tri puta više. U pomenutoj informaciji jasno stoji koje sve probleme može da prouzrokuje neadekvatan rad elektrofilterskog postorojenja na sistem ODG. Prije svega dolazi do smanjenja efikasnosti uklanjanja SO2, smanjenja efikasnosti isušivanja gipsa i filter prese, habanja lopatica Buster ventilatora i opreme koja dolazi u kontakt sa apsorberskom suspenzijom. U informaciji je još navedeno da se kao poseban problem otvara pitanje garancija jer sistem za odsumporavanje nije projektovan da uklanja višu koncentraciju čvrstih čestica iz dimnih gasova pa proizvođač ne može dati garanciju za njegov kvalitetan rad.Tačnije, ukoliko se nakon probnog rada uđe u proces ispitivanja garancija sa ovakvim radom elektrofiltera RiTE dolazi u situaciju da izvođača oslobodi obaveze ispunjenja pojedinih funkcionalnih garancija.

Odbor sindikata ERS daje punu podršku Sindikalnoj organizaciji RiTE Ugljevik da istraje u traženju odgovornosti za učinjene propuste. Napominjemo da je vrijednost rekonstrukcije elektrofilterskog postrojenja 20 miliona konvertibilnih maraka, dok je vrijednost sistema za odsumporavanje 80 miliona evra.

Odbor sindikata ERS je zadužio predsjednika da sprovede zaključak da se pojedinim članovima Sindikalnog odbora iz RiTE Ugljevik koji narušavaju ugled i harmoniju najbolje organizovane organizacije u sistemu kao mjera upozorenja ukinu novčane pomoći.