HUMANITARNI RAD PRIORITETNA DJELATNOST AKTIVA ŽENA I OMLADINE SINDIKATA ERS-a U 2020. GODINI

Ukupno sedam predsjednica aktiva žena zavisnih preduzeća na sjednici Odbora Aktiva ERS-a razmatralo je i usvojilo izvještaje rada Aktiva žena i omladine  po sindikalnim organizacijama. Zaključeno je da je aktiv žena opravdao postojanje i da su ostvareni vidni rezultati i zacrtani ciljevi rada u prethodnoj godini. Tu se prije svega misli na humanitarne akcije koje su organizovale koleginice po zavisnim preuzećima.

Konačno je Aktiv žena izdejstvovao kod uprave ERS-a da se u zavisnim preduzećima u kojima do sada nisu bili organizovani sistematski pregledi za žene od 2020. godine u cilju potpunije i kvalitetnije zdravstvene zaštite radnica jednom godišnje sprovode sistematski ljekarski pregledi radnica. 

Najviše sredstava u 2019. godini, 15.000 konvertibilnih maraka izdvojeno je za majke radnice ERS-asa troje i više djece i samohrane majke čija su djeca školskog uzrasta.

Organizovane su i različite edukacije po preduzećima za radnice, od učenja stranih jezika, rada na računaru do predavanja na teme koje se odnose na zaštitu prava majke i žene.

Na ovom sastanku je usvojen Plan rada za 2020. godinu i  dogovoreno da i u ovoj godini humanitarni rad bude bazna djelatnost Aktiva žena i to prije svega pomoć djeci radnika ERS-a, kojima je neophodna pomoć drugog lica.

Uz plan rada usvojen je i finansijski plan za 2020. godinu.