Одбор синдиката Елекропривреде Републике Српске, заједно са Тимом за преговоре, на сједници одржаној 13.09.2018. године договорио је Платформу за преговоре око измјена одредби Колективног уговора МХ Електропривреде републике Српске, у вези са обрачуном плате по Одлуци Владе Републике Српске, у износу од по 30 КМ свим радницима.
Конфедерација синдиката Републике Српске потврдила је Платформу за преговоре.