Данас је у Требињу одржана сједница Колегија директора Електропривреде Републике Српске са представницима Синдиката ЕРС и Синдиката удружених радника енергетике РС.

На приједлог синдиката Колегиј директора је прихватио сљедеће закључке:

 

  1. Синдикат, по ко зна који пут, тражи да се Колективни уговор, са свим правилницима, доследно примјењује по зависним предизећима. Тражимо да се Закључак Колегија директора који је усвојен 30.05.2018. године спроведе.
  2. Тражимо од Управе Матичног предузећа да се активира Комисија за праћење и инплементацију Колективног уговора.
  3. Синдикат Електропривреде Републике Српске поздравља и подржава Одлуку Владе да се сваком раднику у Електропривреди РС повећа плата за 30 КМ.
    Тражимо од директора да се доследно спроведе Одлука Владе да сваки запослени радник добије повећање плате за август мјесец у износу од 30 КМ.