На јучашњем састанку у Влади Републике Српске коме су поред Премијера Радована Вишковића присуствовали и министри Данијел Егић и Зора Видовић а у дијелу састанка и В.Д. Генералног директора ЕРС Лука Петровић делегација Конфедерације синдиката изнијела је основну проблематику са којом се у свом пословању сусрећу Електропривреда РС, Жељезнице РС и компанија Arcelor Mittal из Приједора са посебним акцентом на заштиту и поштовање права запослених, сигурности радних мјеста и повећања плата запослених.

На састанку је изнесен јасан став Конфедерације синдиката РС да раст најниже плате у РС обавезно мора пратити и раст плата у свим платним разредима на основу степена стручне спреме.

Делегација Конфедерације синдиката РС упознала је Премијера како није постојао ни један ваљан разлог за једнострани отказ Колективног уговора ЕРС од стране директора Луке Петровића и изнијела јасне ставове да синдикат тражи повлачење одлуке о отказу Колективног уговора и наставак преговора око повећања цијене рада.

На састанку је констатовано да управљање ЕРС и зависним предузећима треба бити одговорније и да терет инвестиционог циклуса и недомаћинског управљања не смије да се сломије преко леђа радника.

Премијер је позвао В.Д. Генералног директора ЕРС да мора да настави разговоре са синдикатом.

По питању проблематике на Жељезницама РС премијер је обећао планирање гранта Владе у пуном износу за 2024-у годину као и да ће идуће седмице организовати састанак са ресорним министарством, Управом Жељезница РС и свим синдикатима који дјелују у Жељезницама РС.

Представници Конфедерације синдиката указали су на значај поштовања преузетих обавеза Владе РС из процеса реструктуирања Жељезница РС и уговора са Свјетском банком као и неопходности подизања плата запосленима и потписивање Колективног уговора ЖРС.

И Премијер Вишковић и делегација Конфедерације синдиката исказали су велику забринутост поводом одлуке компаније Arcelor Mittal да обустави рад у руднику у Приједору јер на тај начин се доводи у питање не само егзистенција 800 радника и њихових породица него и пословање Жељезница РС којима би због смањења обима превоза жељезне руде било умањени и приходи по том основу у износу од неких 40%.

Изражена је нада да ће обустава производње ипак кратко трајати а и Влада и синдикат ће активно пратити дешавања са циљем изналажења најбољих решења по питању наставка рударења у Приједору, очувања радних мјеста и исплате личних примања запосленима у пуном износу плате.

Представници Конфедерације синдиката инсистирали су да Влада РС утиче на компанију Arcelor Mittal у циљу проналажења нових тржишта на којима би се пласирала жељезна руда и на тај начин омогућен наставак пословања.

За представнике Конфедерације синдиката битне су измјене законских решења којима се регулише износ плате коју радници примају када су на чекању и овај проценат мора да буде далеко већи од садашње законске одредбе која то право дефинише на износ од 50% износа пуне плате.

Констатовано је да овај институт исплате плата радницима на чекању и слања радника на чекање злоупотребљавају многе компаније а које на крају прикажу и велику добит.

Извор: Конфедерација синдиката Републике Српске (Facebook)