Састанак Такмичарске комисије одржан је у Требињу, у сриједу 22.11.2023.

На састанку је усвојен Извјештај о организацији и одржавању 23. сусрета радника који су одржани у требињском Граду сунца од 22-25.06.2023. године.

Након анализе проведених такмичења, на састанку је донијет приједлог да се иде у одређене измјене правила и пропозиција, те да се приједлози измјена доставе и усагласе до 15.јануара 2024.године.

Посебан дио састанка посвећен је дискусији о могућностима и начинима како спријечити учешће на играма лицима која не раде у предузећима електроенергетског сектора Републике Српске, те је у том смислу предложено да на наредним сусретима текмичарској комисији буде достављен списак спортиста по дисциплинама, овјерен од стране предсједника синдикалних организација.