Dana 24.12.2021.godine  u  Ugljeviku održan je sastanak Aktiva žena i mladih Sindikata ERS-a. Na sastanku je usvojen plan aktivnosti za 2022.godinu. Usvojeno je da akcenat bude na sprovodjenju sistematskih pregleda radnica u svim zavisnim preduzećima ERS, sprovođenju humanitarnih aktivnosti,  edukaciji radnika na temu „Mobing na radnom mjestu“ i “ Rodna ravnopravnost“.  Razgovarano je i o regionalnom umrežavanju, posjete Aktivima žena u Srbiji i Crnoj Gori u smislu razmjene iskustava.Aktivnosti će se sprovoditi u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.