Данас је у Требињу Управа МХ „Електропривреда Републике Српске“ одржала сједницу Колегија директора проширену са предсједницима надзорних одбора свих зависних предузећа, предсједници Одбора синдиката Електропривреде републике Српске и  Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске.

Поред Плана пословања за 2019. годину и приоритета у дјеловању руководства ЕРС посебан акценат је стављен на контролу трошкова пословања и планирање оправданих инвестиција. У наредном периоду посебно ће се инсистирати на одговорности свих руководилаца на свим нивоима.

Најављена је и куповина дијела акција Малих акционара, а то је и јасна порука да нема приватизације ЕРС.

На данашњем Колегију вршилац дужности генералног директора ЕРС Лука Петровић је још једном потенцирао да директори зависних предузећа морају имати редовну комуникацију са представницима синдиката, да редовно информишу синдикат о свим плановима активности и пословним резултатима, те да добро проуче Колективни уговор и да га дослједно примјењују.

Усвојен је обавезујући Закључак да директори у зависним предизећима досљедно примијене члан 57. тачка 3. Колективног уговора.