У склопу 23. сусрета радника Електропривреде Републике Српске Актив жена и младих синдиката ЕРС одржао је радни састанак на коме су усвојене смјернице за даљи рад овог Актива. Смјернице се првенствено односе на унапређење положаја жена како у смислу веће заступљености у синдикалним организацијама, тако и у дијелу побољшања статуса жена на радним мјестима у оквиру предузећа.

Такође, направљен је план активности који се тиче хуманитарне ангажованости овог Актива у погледу акција за обезбјеђење финансијских и других начина помоћи угроженим категоријама, као што су вишечлане породице, али и сви други који су у статусу да им је потребна помоћ било које врсте.

Закључено је да је један од приоритета на коме је потребно радити одмах након завршетка Сусрета, омогућавање систематског прегледа за жене, у оним предузећима у којима, до сада, ова активност није проведена.