25.06.2019

Beograd

Predsjednik Sindikata ERS-a, Zoran Mićanović i predstavnici kineske državne kompanije “Pauer Čajna (“Power China”) održali su danas sastanak u sjedištu njihovog ogranka u Beogradu.

Predsednika sindikata primili su g. Sjie Dziđija (Xie Zijia) i g. Ši Hang (Shi Hang) sa saradnicima.

U prijateljskom razgovoru, predstavnici kineske kompanije su predsjednika Mićanovića upoznali sa delatnošću kompanije, kao i sa projektima koje koje ona razvija na područjima regiona Centralne i Jugoistočne Evrope, a posebno u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Kineska kompanija „Pauer Čajna“, jedna od  najvećih energetskih korporacija u NR Kini i svijetu, koja trenutno u Republici Srbiji realizuje projekte na izgradnji obilaznice oko Beograda, od Ostružničkog mosta do Bubanj potoka, dok je, u okviru drugog samita „Pojas i put“ u Pekingu, sa Vladom Srbije potpisan Memorandum o saradnji u vezi sa realizacijom projekta „Beogradski metro“.

U Bosni i Hercegovini, kompanija “Pauer Čajna” nastavlja da u Republici Srpskoj predano radi na pripremama za realizaciju ugovora za izgradnju autoputa na dionici od Banje Luke do Miliništa, dok u Federaciji BiH počinje sa pripremama za realizaciju projekta izgradnje mosta na deonici Koridora 5C “Počitelj-Zvirovići.

Predstavnici kineske kompanije obavijestili su g. Mićanovića da kompanija posеdujе sva nеophodna znanja, iskustvo i tеhnologije da sve svoje projеktе izvеdе od počеtka do kraja, od planiranja, projеktovanja, invеstiranja, sve do samih građеvinskih radova.

Domaćini su izrazili punu posvećenost i predanost podršci svim projektima u regionu a koji se sporovode ili planiraju u okviru Inicijative predsjednika NR Kine Sji Đinpinga “Pojas i Put”.

Predsjednik sindikata ERS-a je tokom razgovora posebno istakao da Republika Srpska i ERS ima veliki energetski potencijal za proizvodnju struje, izraživši tom prilikom uvjerenje da, upravo energetika, predstavlja njenu budućnost.

Zajednički je naglašeno da današnji sastanak bio dobra prilika da se ukrste sva dosadašnja iskustva u sektoru energetike.

President (Chairman) of the Power Utility of the Republic of Srpska (ERS) Syndicate visit “Power China”

Belgrade

The President of the ERS’s Syndicate, Mr. Zoran Mićanović and the representatives of the China state-owned “Power China”, held today a meeting at the headquarters of their Branch office in Belgrade.

The President was received by Mr. Xie Zijia and Mr. Shi Hang with associates.

In a friendly talks, representatives of the Chinese company introduced President Mićanović the activity of the company, as well as the projects it develops in the areas of the Central and South-Eastern Europe region, especially in the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina.

The Chinese company „Power China“, as one of the largest energy corporations in the PRC and the world, currently in the Republic of Serbia is implementing projects to construct a Bypass around Belgrade, from the Ostružnica bridge to the Bubanj potok, while, at the Second “Belt and Road” Summitt, held in Beijing, a Memorandum of Cooperation was signed with the Government of Serbia, in connection with the implementation of the „Belgrade Metro“ project.

In Bosnia and Herzegovina, “Power China” continues to work in preparation for the implementation of the contract for the Highway construction on the Banja Luka to Milinište section in the Republic of Srpska, while in the Federation of Bosnia and Herzegovina begins preparations for the implementation of the bridge construction project on the Corridor 5C section Počitelj-Zvirovići.

Representatives of the Chinese company informed Mr. Mićanović that the company has all the necessary know-how, experience and technology to carry out all of its projects from the beginning to the end, from planning, designing, investing, to the construction works itself.

The hosts expressed their full devotion and commitment to support all the projects in the region, which are ongoing or planned within the Initiative of the President of the People’s Republic of China, Xi Jinping, „Belt and Road“.

During the talks, the President of the ERS’ Syndicate emphasized that the Republika Srpska and the ERS have a great energy potential for electricity generation, while expressing the belief that energy represents its future.

It was jointly stressed that today’s meeting was a good opportunity to bridge all the previous experiences in the energy sector.

At the end of the conversation, President Mićanović invited dear friends in a return visit to Ugljevik, where the talks would continue.

Na kraju razgovora, predsjednik Mićanović je drage prijatelje pozvao u uzvratnu posjetu Ugljeviku, gdje bi se razgovori nastavili.