Dana 24.05.2019. god. predsjednica Zurovac je odrzala drugu sjednicu Odbira Aktiva žena i omladine Sindikata ERS.
– Nakon usvojenog Zapisnika sa prve sjednice pristupilo se ostalim tačkama dnevnog reda.
– Predsjednice su predstavile aktuelna dešavanja u svojim sindikalnim organizacijama i na taj način upoznale ostale članice sa radom Aktiva i sprovedenim aktivnostima.
– Razmatrao se preostali plan rada za 2019. godinu te su zajednički donešene  pojedine izmjene u planu rada.
-Usvojeni Zaključci su sledeći:
a) Da se od mjeseca septembra 2019.godine formira radna grupa pravnika koja bi po zavisnim preduzećima upoznala sve radnice i radnike sa pravima i obavezama radnika.
Odlučeno je da radna grupa bude plaćena u skladu sa mogućnostima Aktiva.
b) Da se sledeća sjednica održi u Trebinju.
 Obzirom da Aktiv žena daje značaj zdravlju žene i porodici, predsjednica Zurovac je zadala zadatke koji trebaju biti dostavljeni do sledećeg sastanka:
-Sve predsjednice su u obavezi da dostave tačan broj radnica koje se liječe od steriliteta.
-Sve predsjednice su u obavezi da dostave broj radnika i radnica koji imaju djecu sa posebnim potrebama.
Razlog dostavljanja ovih podataka je planiranje aktivnosti u 2020. godini
Nakon sastanka premijerno je predstavljen prvi list Aktiva žena i omladine Sindikata ERS-a “Iskra”.
List će biti objavljen na sajtu Sindikata ERS.