Dana 19.02.2019.god. u 13h u maloj sali HET-a održan je sastanak  Aktiv žena i omladine Sindikata HET-a. Na sastanku koji je vodila predsjednica Aktiva Vesna Zurovac, bilo je riječi o aktivnostima koje su implementirane, te o planiranim aktivnostima za naredni period.

Predsjednica je iznijela zaključke sa sastanka Glavnog odbora Aktiva žena i omladine Sindikata ERS-a, održanog 25.12.2018.god. u Bijeljini.

Članicama Aktiva  je prezentovana osmomartovska izletnička tura od 15.-17. marta / Skadarsko jezero – Tirana – Drač.  Prisutne članice su bile zadovoljne ponudom  i dale su punu podršku daljem radu Aktiv žena i omladine Sindikata HET-a.