Odrzan je prvi sastanak Aktiva zena i omladine Sindikata HE na Drini.

Predsjednica Zurovac je odrzala prvi sastanak Aktiva zena i omladine HE na Drini. Odbor je upoznala sa planom rada. Dogovorene su sljedeće aktivnosti koje će se sprovoditi u mjesecu maju.