Danas je u Doboju održana   konstituirajuća sjednica Komisije za praćenje provođenjа i primjenu Kolektivnog ugovara Mješovitog holdinga ,,Elektroprivreda Republike Srpske,,. Na sjednici je razmotren i usvojen sljedeći

dnevni red:

  1. Konstituisanje Komisije:

1.1.  Izbor predsjedavajuceg Komisije

1.2. Usvajanje Poslovnika o radu Komisije

  1. Razmatranje prispjelih zahtjeva
  2. Tekuća pitanja

Za predsjednika Komisije za praćenje provođenjа i primjenu Kolektivnog ugovara Mješovitog holdinga ,,Elektroprivreda Republike Srpske“ izabrana je Aleksandra Skopljak, diplomirani pravnik iz ZP“Elektro – Doboj“ Doboj.