List Aktiva žena i mladih Odbora sindikata ERS – Iskra br.1