OBAVJESTENJE_Odbora Sindikata_Elektroprivrede Republike Srpske – Primjena Kolektivnog ugovora  – (PD Format)