U toku je akcija Aktiva žena i omladine Sindikata Elektroprivrede Republike Srpske. Shodno Planu aktivnosti Aktiva žena i omladine Sindikata Elektroprivrede RS broj 2-1/19. za 2019. godinu planirano je da se majkama sa troje i više djece školskog uzrasta, kao i samohranim majkama zaposlenim u ERS-u, uz neophodnu dokumentaciju, dodjeli novčana pomoć u iznosu do po 100 KM.

Nosilac svih poslova po pitanju ove aktivnosti je predsjednica Aktiva žena i omlaladine Vesna Zurovac sa predsjednicama aktiva žena i omladine po sindikalnim organizacijama u zavisnim preduzećima.

Do sada je primljeno ukupno 150 prijava za dodjelu pomoći, a nakon detaljnog pregleda kompletne  dokumentacije krenuće se u Aprilu ove godine sa dodjelom jednokratnih pomoći po sindikalnim organizacijama.