Информација са састанка са делегације Одбора синдиката ЕРС-а са Генералним директором и Извршним директором за организационо правне послове

Дана 26.05.2023.године у Требињу одржан је састанак делегације Одбора синдиката ЕРС-а са Генералним директором гос. Луком Петровићем  и Извршним директором за организационо правне послове гос. Бориславом Грубачем. Делегацију Одбора синдиката ЕРС-а су поред Предсједнице Кораљке Ковачевић-Марков сачињавали и Предсједник СУРЕРС-а, Младен Мијатовић и Предсједник Синдиката Електропреноса РС,  Дарио Јазић као и предсједници СО РиТЕ Гацко, СО РиТЕ Угљевик, СО ХЕТ-а, СО Електрохерцеговине, СО Електодобој тј. респективно колеге  Жељко Тепавчевић, Бобан Беновић, Синиша Нинковић, Сања Катанић (замјена Обрад Симић) и Радослав Нинковић. Наведени састанак је претходио 1. конститутивној сједници Надзорног одбора синдиката ЕРС-а, као и 2. сједници Одбора синдиката ЕРС-а које су одржане истог дана у Требињу, са почетком у 11:00 часова, односно 13:00 часова. Учесници састанка су у конструктивном разговору разматрали најактуелније теме везано за функционисање и унапређење организације рада у свим предузећима из састава МХ „Електропривреде“ РС у свјетлу реализације инвестиционог циклуса и изградње нових енергетских објеката,  са посебним акцентом на тренутни статус и бројно стање квалификоване радне снаге, те материјалног положаја запослених.

На састанку је закључено да је потребно уложити додатне напоре како би се рјешило питање инвалида рада које је посебно од значаја за  Ри ТЕ Угљевик и РиТЕ Гацко обзиром да је та популација радника највише заступљена у ова два предузећа, те да је поред стимулативних отпремнина ово питање  неопходно рјешити и кроз измјену законске регулативе – те је договорено да ће Одбора синдиката ЕРС-а у том смислу дати подршку преко СУРЕРС-а као и Конфедерације  синдиката РС, а све у складу са законским  процедурама.

Посебно значајно питање за запослене о којем се детаљно дискутовало односило се на примјену Анекса II Колективног уговора МХ „Електропривреде“ РС, те је договорено да се припреми анализа примања радника по предузећима из састава МХ „Електропривреде“ РС по гранама дјелатности, те потом одмах одржи заједнички састанак на ту тему у циљу имплементације наведеног, усклађивање коефицијената по гранама дјелатности те побољшања материјалног полажаја запослених, са посебним нагласком на теренске раднике.

На крају састанка, договорено је да се 23. сусрети радника ЕРС-а организују и реализују на исти начин као и претходних година уз подршку Управе предузећа, а у складу са закључком са 1.сједнице Одбора синдиката ЕРС-а да је мјесто одржавања „Град Сунца“, Требиње у термину од 22.-25.06.2023.године. Потребно је напоменути да ће од ове године у ревијалном дијелу спортских такмичења учествовати и екипе радника из Одбора дјелатности нафте као Електропреноса, а као гости сусрета биће позвани и представници синдиката електропривредних предузећа из региона.