Друга сједница Одбора синдиката Електропривреде Републике Српске одржана је  26.05.2023.године у 13:00 часова, у просторијама Матичног предузећа у Требињу.

Сједници су, по позиву, присуствовали Младен Мијатовић, предсједник Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске, Дарио Јазић, предсједник Синдикалног одбора Синдикалне организације „Електропренос“ Бања Лука, чланови Надзорног одбора синдиката Електропривреде РС, те Весна Зуровац, предсједница Актива жена и младих Синдиката ЕРС.

На сједници је разматран следећи дневни ред:

  1. Разматрање и усвајање Записника са 1. сједнице Одбора синдиката ЕРС-а;
  2. Информисање са састанка делегације Одбора синдиката ЕРС-а са Генералним директором и Извршним директором за организационо-правне послове, одржаним дана 26.05.2023.године.;
  3. Доношење одлуке везано за организацију XXIII Спортских сусрета радника ЕРС-а, у складу са Закључком број: СО ЕРС-67/23 од 29.03.2023. године;
  4. Информација о актуелностима у синдикалним организацијама МХ „ЕРС“;
  5. Текућа питања.

Одлуке и закључци са другог састанка биће објављени накнадно, на веб страници Синдиката.