У циљу реализације обавеза из Споразума са Послодавцем који је потписан 12.12.2023.године у Требињу, Обрад Симић и Синиша Нинковић именовани су за руководиоце Радних група испред Одбора Синдиката ЕРС. Обрад Симић руководиће Радном групом у дистрибутивним предузећима, док ће Синиша Нинковић руководити Радном групом у производним предузећима.