Dana 23.04.2019. godine u zgradi ZP „Elektro-Hercegovina“a.d. održan je sastanak Aktiva žena i omladine Sindikata ZP“Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje. Sastanku su prisustvovali predsjednik SO Radoslav Ninković, član SO Danilo Aćimović te predsjednica Aktiva žena i omladine ERS-a Vesna Zurovac. Predsjednica je podijelila jednokratnu novčanu pomoć od po 100 KM samohranim majkama i majkama sa troje i više djece. U nastavku sastanka upoznali smo se sa budućim planom rada Aktiva žena i omladine ERS-a.