Aktiv žena“ Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad je danas 24.04.2019. bio u posjeti biblioteci Ivo Andrić-Višegrad.
Tom prilikom članice Aktiva su povodom Svjetskog dana knjige uručile na poklon biblioteci knjige koje su prikupile u okviru svog Preduzeća.