Актив жена и омладине Синдиката Хидроелектрана на Требишњици

Датум: 09.11.2018.

 ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ

Сједница је одржана дана 09.11.2018., у канцеларији Синдикалног одбора ХЕТ-а, са почетком у 915 часова.

Од  укупно  9  чланица, сједници је присуствовало 9 чланица.

Присутне су биле сљедеће чланице:

 • Весна Зуровац, предсједница
 • Весна Берак
 • Сенка Косјерина
 • Драгана Шкиљевић
 • Ивана Тепавчевић
 • Жељка Краљевић
 • Гордана Стајић
 • Александра Бендераћ
 • Мирјана Гуровић

Констатовано је да постоји кворум за одржавање сједнице.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Организовање систематских прегледа за жене
 2. Приједлози за план рада Актива за 2019.годину
 3. Едукација
 4. Организовање радионица
 5. Излети у току године
 6. Помоћ самохраним мајкама и мајкама са троје и више дјеце
 7. Посјета предсједнице Актива жена и омладине ЕРС-а минимално два пута годишње свим Активима зависних предузећа ЕРС-а
 8. Разно

 Предложени Дневни ред је једногласно  усвојен.

 На данашњој другој сједници синдиката Актива жена и омладине ХЕТ-а договорено је да се организују редовни систематски прегледи за жене. Тај преглед би био организован на годишњем нивоу и укључивао би гинеколошки преглед и ултразвук дојки, те мамографију за жене старије од 40 година и гдје се укаже потреба за тим прегледом. Направљен је оквиран договор гдје би се могли одрађивати ти прегледи, и сљедећи корак је да се захтјев упути према руководству фирме.

Сљедећа тачка дневног реда укључила је расправу о врсти и начину едукације радница у оквиру фирме. Под тим се подразумијева организовање разних курсева из области информатике и енглеског језика, такође уз сагласност руководства фирме.

У наставку састанка је било ријечи о организовању излета, гдје се ставља приоритет  на самохране мајке и мајке са троје и више дјеце.

Донесен је закључак да предсједница Актива жена и омладине ЕРС-а има задатак да минимално два пута годишње посјети све Активе зависних предузећа у оквиру ЕРС-а.

Договорено је да у наредном периоду испланирамо организовање новогодишњег коктела за све раднице чланице Синдиката ХЕТ-а.

У наредном периоду имамо у плану организовање посјете РиТЕ Угљевик на позив предсједника Синдиката Зорана Мићановића и њихове представница Актива жена Мире  Максимовић.

Сједница је завршена у 1050 часова.

 

Записничар

Сенка Косјерина с.р

 

                                                                                                           Предсједница Актива жена и омладине

                                                                                                                              Синдиката ЕРС-а

                                                                                                                               Весна Зуровац с.р