Сједница Одбора синдиката ЕРС-а, одржана у одмаралишту синдиката Електро-Добоја, дана 21.08.2020.године.

На сједници Одбора синдиката ЕРС-а усвојени су Закључци:

  1. Одбор синдикта ЕРС-а предлаже Управи Матичног Предузећа да се примјена постојећег Колективног уговора продужи на период од три године.
  2. Задужују се предсједници синдикалних организација да одрже састанке са Управом у вези примјене Колективног уговора.