Zaključak Glavnog odbora Sindikata udruženih radnika energetike Republike Srpske, sa sjednice održane 31.05.2017. godine, vezano za pokušaj smjene Uprave „HE na Drini“ Višegrad

ZAKLJUCAK_SINDIKATA