Dana 20.11.2019.god.Održana je II-ga vanredna sjednica Odbora sindikata ERS-a.
Usvojen je Pravilnik o stimulativnoj otpremnini na predlog Tima za izradu Pravilnika, kojeg je formirao sindikat.
Odbor sindikata zadužuje Predsjednike Sindikalnih organizacija da zajedno sa Upravama sprovedu usvojeni Pravilnik o stimulativnoj otpremnini.
Pravilnik je na nivou ERS-a.
Predsjednici Sindikalnih organizacija dužni su da se pridržavaju usvojenog Pravilnika i nema odstupanja.
Postupak promjene je već poznat.