Управе и синдикалне организације РиТЕ Гацко и РиТЕ Угљевик одржале су данас у Угљевику заједнички састанак и донијеле неколико конкретних закључака.

Број:

Датум, 07.03.2018. године

З  А  К  Љ  У  Ч  Ц  И

У складу са Закључцима са сједнице Колегијума Директора одржане 21.02.2018. године у Требињу, одржан је састанак представника Управе РиТЕ Гацко и Управе РиТЕ Угљевик и Синдикалних организација ова два Зависна Предузећа,  дана 07.03.2018. године у Угљевику, на коме је констатовано следеће:

Управа РиТЕ Гацко и РиТЕ Угљевик  и Синдикалне организације ових Предузећа, поштујући у потпуности одредбе Колективног уговора, усагласиле су и потписале:

  1. Правилник о вредновању радног учинка,
  2. Правилник о изузетном доприносту,
  3. Израда Правилника о систематизацији и организацији радних мјеста је усаглашена између два Зависна Предузећа и у скаду са одредбама Колективног уговора, исти ће бити потписан у ЗП РиТЕ Гацко и ЗП РиТЕ Угљевик, те ће на тај начин бити испуњен услов из Закључка Колегијума Директора, односно мартовска плата ће бити исплаћена по новим Правилницима. Детаљно усаглашавање два Зависна Предузећа по појединим радним мјестима извршиће се у року од седам (7) дана,
  4. Измјене и допуне Колективног уговора се врше по процедурама предвиђеним Законом о раду и након разматрања пристиглих приједлога за измјене и допуне Колективног уговора, закључено је да ће се ово питање актуелизирати када се обје стране усагласе и дођу до заједничког става у тумачењу појединих одредаба Колективног уговора, као што је предвиђено Закључком 2 са сједнице Колегијума Директора.

 

Предсједник  Синдикалне организације РиТЕ Гацко
Жељко Тепавчевић, с.р.

Предсједник Синдикалне организације РиТЕ Угљевик
Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.,с.р.